Síganos en Google+ Mi perfil de Google+

Wimax - Espai sense wifi

Go to content

Main menu:

Wimax

EINES

Què és WiMAX?
 


WiMAX són les sigles de 'Worldwide Interoperability for Microwave Access', i és la marca que certifica que un producte està conforme amb els estàndards d'accés sense fils 'IEEE 802.16'. Aquests estàndards permetran connexions de velocitats similars al ADSL o al cable mòdem, sense cables, i fins a una distància de 50-60 km. Aquest nou estàndard serà compatible amb altres anteriors, com

eWi-Fi (IEEE 802.11)


L'impacte d'aquesta nova tecnologia sense fils pot ser extraordinari ja que conté una sèrie d'elements que van a afavorir la seva expansió: relatiu baix cost d'implantació; gran abast, de fins a 50 km; velocitats de transmissió que poden arribar als 75 Mbps, no necessita visió directa; disponible amb criteris per a veu com per vídeo, i tecnologia IP extrem a extrem. A més, depenent de l'ample de banda del canal utilitzat, una estació base pot suportar milers d'usuaris, netament superior al WLAN.
 

   La tecnologia WiMAX serà la base de les Xarxes Metropolitanes d'accés a Internet, servirà de suport per facilitar les connexions en zones rurals, i s'utilitzarà en el món empresarial per implementar les comunicacions internes. A més, la seva popularització suposarà l'enlairament definitiu d'altres tecnologies, com VoIP (trucades de veu sobre el protocol IP).
 

   WiMAX està pensat principalment com a tecnologia de "última milla" i es pot usar per enllaços d'accés, MAN o fins i tot WAN. Destaca WiMAX per la seva capacitat com a tecnologia portadora, sobre la qual es pot transportar IP, TDM, T1/E1, ATM, Frame Relay i veu, el que la fa perfectament adequada per a entorns de grans xarxes corporatives de veu i dades així com per a operadors de telecomunicacions.
 

   En l'actualitat, diversos operadors europeus i americans estan provant aquesta tecnologia, utilitzant receptors fixos. Les previsions són que per a aquest any hi hagi un catàleg de productes similars als que ha ofert indústria per a la tecnologia Wi-Fi i 3G, que permeti accessos des de dispositius mòbils, portàtils, telèfons, PDAs, etc.
 
Com funciona WiMAX?
 


   WiMax funcionaria semblant a WiFi però a velocitats més altes, grans distàncies i per a un major nombre d'usuaris. WiMax podria solucionar la manca d'accés de banda ampla a les àrees suburbanes i rurals que les companyies del telèfon i cable encara no ofereixen.


 

   Un sistema de WiMax té dues parts:
 

• D'una banda hi ha les torres WiMax, que donen cobertura de fins a 8.000 quilòmetres quadrats segons el tipus de senyal transmesa.
 

• D'altra hi ha els receptors, és a dir, les targetes que connectem al nostre PC, portàtil, PDA i altres per tenir accés
 

Podem trobar dos tipus de formes d'oferir senyal:
 

• Quan hi ha objectes que s'interposen entre l'antena i el receptor. En aquest cas s'opera amb baixes freqüències (entre els 2 i els 11 Ghz) per així no patir interferències per la presència d'objectes. Naturalment això fa que l'ample de banda disponible sigui menor. Les antenes que ofereixin aquest servei tindran una cobertura de 65 Km quadrats (més o menys com les dels telèfons mòbils).
 

• Quan no hi ha res que s'interposi i hi ha contacte visual directe. En aquest cas s'opera a molt altes freqüències, de l'ordre de 66 Ghz, disposant d'un gran ample de banda. A més, les antenes que ofereixin aquest servei tindran una cobertura de fins a 9.300 km quadrats.
 

   Els usuaris normals, seran usuaris del primer tipus de servei, el que opera a baixes freqüències. En aquest servei, tot i ser pitjor, es notarà molta diferència amb el WiFi d'ara en dos aspectes fonamentals: la velocitat puja ara fins als 70 Mbps i el senyal arriba a ser vàlida fins a 50 km (amb condicions atmosfèriques favorables).
 


802.16

802.16a

802.16e

Espectre

10 - 66 GHz

< 11 GHz

< 6 GHz

Funcionament

Sols amb visió

directa  (NLOS)

sense visió directa (NLOS)

Tasa de bit

32 - 134 Mbit/s amb  canals de 28 MHz

Hasta 75 Mbit/s amb canals de 20 MHz

Hasta 15 Mbit/s amb canals de 5 MHz

Modulació

QPSK, 16QAM y 64 QAM

OFDM con 256 subportadoras QPSK, 16QAM, 64QAM

Igual que 802.16a

Movilitat

Sistema fixe

Sistema fixe

Movilitat pedestre

Amples de banda

20, 25 y 28 MHz

Seleccionables entre 1,25 y 20 MHz

Igual que 802.16a amb els canals de pujada para estalviart  potencia

Radi de garjola típic

2 - 5 km aprox

5 - 10 km aprox. (abast máxim de uns 50 km)

2 - 5 km aprox
Característiques Principals
 


   * Amples de canal entre 1,5 i 20 MHz
   * Utilitza modulacions OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yOFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) amb 256 i 2048 portadores respectivament, que permeten altes velocitats de transferència fins i tot en condicions poc favorables. Aquesta tècnica de modulació és la que també s'empra per a la TVdigital, sobre cable o satèl lit, així com per Wi-Fi (802.11a) pel que està suficientment provada
   * Incorpora suport per a tecnologies "smart antenes" que milloren l'eficiència i la cobertura. Aquestes antenes són pròpies de les xarxes mòbils de 3G, millorant la xarxa espectral, arribant així a aconseguir el doble que 802.11
   * Inclou mecanismes de modulació adaptativa, mitjançant els quals l'estació base i l'equip d'usuari es connecten utilitzant la millor de les modulacions possibles, en funció de les característiques de l'enllaç ràdio.
   * Suporta diversos centenars d'usuaris per canal, amb un gran ample de banda i és adequada tant per a tràfic continu com a ràfegues, sent independent de protocol, així, transporta IP, Ethernet, ATM etc. i suporta múltiples serveis simultàniament oferint Qualitat de Servei (QoS) a 802.16e, per la qual cosa resulta adequat per a veu sobre IP (VoIP), dades i vídeo.
   * També, es contempla la possibilitat de formar xarxes mallades (mesh networks) perquè els diferents usuaris es puguin comunicar entre si, sense necessitat de tenir visió directa entre ells.
   * A la seguretat té mesures d'autenticació d'usuaris i la encriptació de dades mitjançant lloa algorismes triple DES i RSA.

Wifi davant Wimax

WiMAX és l'estàndard 802.16 el que Wi-Fi al 802.11. WiMAX no ha estat dissenyat per a ser competidor de Wi-Fi sinó més aviat per complementar a Wi-Fi a les mancances que aquest presenta.

   La primera norma sense fils (802.11) va ser desenvolupada com una alternativa al cablejat estructurat de xarxes LAN.Esta norma va ser dissenyada per oferir "connexió Ethernet" sense fils ".

   La certificació Wi-Fi va ser elaborada per oferir una garantia d'interoperabilitat entre productes 802.11 de diferents fabricantes.Para entendre millor les aplicacions per les quals Wi-Fi va ser dissenyat, cal imaginar una xarxa Ethernet dins d'una oficina durant els anys noranta.

   El requeriment era una xarxa dins d'una oficina. Wi-Fi va ser dissenyat per a ambients sense fil interns i les capacitats sense línia de vista (nEls) són possibles només per a uns pocs metres. Malgrat aquest disseny i de totes les limitacions, hi havia molts proveïdors d'Internet (ISP) que implementaven ràdios Wi-Fi per a servei d'Última Milla. A causa del disseny de Wi-Fi, els serveis en aquestes xarxes eren bastant limitats.

   En els darrers anys hem vist molt desenvolupament en Wi-Fi i Ethernet per adaptar-se als canvis en les xarxes de dades. Això inclou millor seguretat (encriptació), xarxes virtuals (VLAN), i suport bàsic per a serveis de veu (QoS).

   En conclusió, Wi-Fi va ser dissenyat per a xarxes locals (LAN) per a distàncies curtes dins d'una oficina.

   WiMAX està basat en la norma 802.16. Aquesta norma va ser dissenyada específicament com una solució d'Última Milla, i enfocada en els requeriments per prestar servei a nivell comercial. Per començar, el seu disseny contempla la necessitat de diversos protocols de servei.

   Una connexió WiMAX suporta serveis paquetitzats com IP i veu sobre IP (VoIP), com també serveis commutats (TDM), E1/T1 i veu tradicional (classe-5); també suporta interconnexions de l'ATM i Frame Relay.

   WiMAX facilita diversos nivells de servei (MIR / CIR) per poder donar diferents velocitats de dades segons el contracte amb el subscriptor.

   Un radi WiMAX té la capacitat de lliurar diversos canals de servei des de la mateixa connexió física. Això permet que múltiples subscriptors estiguin connectats al mateix radi (CPE), cada un amb una connexió privada amb el protocol i nivell de servei que aquest requereixi. Aquesta solució garanteix tenir múltiples subscriptors que es troben en un mateix edifici (MDU).

   Addicionalment als serveis que WiMAX pot oferir, la tecnologia de transmissió OFDM és una solució robusta per operar en condicions on no hi ha línia de vista (N-ELS) a distàncies de diversos quilòmetres. Això és un requeriment obligatori per a un cas de negocis de servei Wi-Fi a l'Últim Milla.

   WiMAX i Wi-Fi són solucions complementàries per a dues aplicacions bastant diferents. WiMAX va ser dissenyat per a xarxes metropolitanes (MAN), també conegut com "Darrera Milla". Wi-Fi va ser dissenyada per a xarxes locals (LAN), també conegut com "Distribució en lloc".
Aplicacions Wimax

Els primers productes seran unitats exteriors que funcionaran en aplicacions amb o sense línia de vista entre equips, oferint limitats amples de banda i sense mobilitat. Es necessitarà instal lar l'equip en cada llar per poder utilitzar WiMax. En aquest primer moment es comptarà amb les mateixes prestacions d'un accés bàsic a Internet.   La segona generació serà per interiors, amb mòdems auto instalables similars als mòdems de cable o DSL. En aquest moment, les xarxes WiMax oferiran mobilitat perquè els clients portin el seu ordinador portàtil o MÒDEM WiMax a qualsevol part amb cobertura.


Xarxes Segures

  
 La seguretat i la integritat de la informació que es transmet a través de les xarxes sense fils han portat bastants crítiques perquè, segons apuntaven alguns experts, podia interferir en altres xarxes de comunicació o exposar-se a robatori de dades. No obstant això, aquest camp ha avançat molt ràpidament i, actualment, es pot dir que les xarxes Wireless arriben uns nivells de seguretat molt similars a les de cable.

   Pel que fa a seguretat, de moment WiMAX incorpora 3DES (Triple Data Encription Standard), però es preveu que s'incorpori AES (Advanced Encryption Standard) quan comenci la seva comercialització a gran escala.
Estandardització

   Igual que ha succeït amb l'estàndard Wi-Fi (802.11b), WiMAX, la versió de l'estàndard 802.16 va ser aprovada durant el 2004 pel WiMAX Forum (una associació que agrupa més de 200 companyies del sector de la informàtica i les comunicacions de tot el món), promet revolucionar el sector de les telecomunicacions.

El projecte general de WiMAX actualment inclou el 802.16-2004 i al 802.16e. El 802.16-2004 utilitza Multiplexat per Divisió de Freqüència de Vector Ortogonal (OFDM), per servir a múltiples usuaris en una forma de divisió temporal en una mena de tècnica circular, però duta a terme extremadament ràpid de manera que els usuaris tenen la sensació de que sempre estan transmetent o rebent.

IEEE 802.16-2004

 IEEE 802.16-2004 és una tecnologia recent d'accés sense fils fix, el que significa que està dissenyada per servir com una tecnologia de substitució de l'ADSL sense fils, per competir amb els proveïdors de cable de banda ampla o DSL, o per proveir un accés bàsic de veu i banda ampla en àrees on no hi ha cap altra tecnologia d'accés. El 802.16-2004 també és una solució viable per al backhaul sense fils per punts d'accés Wi-Fi o potencialment per a xarxes mòbils, en particular si es fa servir l'espectre que requereix llicència.

 En general, el CPE (Equip d'Usuari) consisteix d'una unitat exterior (antena, etc.) I un mòdem interior, el que significa que es requereix que un tècnic aconsegueixi que un abonat residencial o comercial estigui connectat a la xarxa. En certs casos, pot usar-se una unitat interior autoinstalable, en particular quan l'abonat està relativament a prop de l'estació base transmissora.

A més, els CPE autoinstal · lables haurien de fer que el 802.16-2004 fos econòmicament més viable ja que una gran part del cost d'adquisició del client (instal lació, CPE) es redueix en forma dràstica. Encara que és tècnicament possible designar una targeta de dades del 802.16-2004, els dispositius portàtils amb una solució 802.16-2004 incorporada no semblen ser una prioritat principal dins de la indústria en aquest moment.IEEE 802.16e

IEEE 802.16e Està dissenyat per oferir una característica clau de la qual manca el 802.16-2004: portabilitat i, amb el temps, mobilitat a tota escala. Aquest estàndard requereix una nova solució de maquinari / programari ja que no és compatible amb l'anterior 802.16-2004, la qual cosa no és necessàriament bo per als operadors que estan planejant desplegar el 16-2004 i després ascendir al 16 e. Una altra important diferència entre els estàndards 16-2004 i 16 i és que l'estàndard 16-2004 està basat, en part, en una sèrie de solucions inalàmbriques fixes comprovades, encara patentades, per tant, hi ha grans probabilitats que la tecnologia abast les seves metes de rendiment establertes. L'estàndard 16 i, d'altra banda, tracta d'incorporar una àmplia varietat de tecnologies propostes, algunes més comprovades que les altres. En virtut del que només ha hagut una sola justificació modesta de característiques propostes, sobre la base de dades de rendiment, i la composició final d'aquestes tecnologies no ha estat determinada per complet, és difícil saber si una característica en particular millorarà el rendiment.


Back to content | Back to main menu