Síganos en Google+ Mi perfil de Google+

Efectes en els nens - Espai sense wifi

Go to content

Main menu:

Efectes en els nens

ESTUDIS

Efectes en la salut pediatrica de la radiacio
electromagnetica de frequencies extremadament baixes.

J. Ferris i Tortajada, J.A. Ortega Garcia1, O.P. Soldin2, E.A. Navarro Camba3, J. Garcia i Castell4

J.L. Fuster Soler5

REVISTA ESPANOLA DE PEDIATRIA, VOL. 66 N o 3, 2010: 151-161

2010.05.26

RESUM Introduccio i objectius. La radiacio electromagnetica de frequencies extremadament baixes

(REM-FEB) procedeix principalment de les instal.lacions electriques, tot i que aquestes presenten

innombrables avantatges, la radiacio associada te efectes adversos en la salut humana. Aquesta

publicacio te dos objectius: a) divulgar els efectes adversos que les REM-FEB produeixen en la

poblacio infantil; ib) ressaltar l'especial vulnerabilitat i indefensio dels nostres infants.

Material i metodes. Revisio sistematica dels principals treballs publicats en MEDLINE, EMBASE,

CANCERLIT, Lilacs, i SciELO, durant els ultims 25 anys, sobre els efectes de la REM-FEB en la

salut infantil. El perfil de recerca utilitzat ha estat la combinacio de "Pediatric health effects" i

"acute childhhod Leukemia" amb "extremely low-frequency fields" i "residential electromagnetic

fields".

Resultats. La poblacio infantil presenta efectes adversos a l'exposicio de la REM-FEB, aguda o

accidental (cremades, electrocucio, traumatismes, etc.) I cronica. La International Commission on

No-Ionizing Radiation Protection recomana com segures, per a la poblacio adulta, exposicions

croniques inferiors a100ƒÊT. L'exposicio residencial infantil a dosis superiors a 0,3-0,4 ƒÊT

incrementa el risc a desenvolupar leucemies agudes (LA). Es desconeix el mecanisme carcinogenic

implicat, pero entre les hipotesis mes escartejades destaquen les de corrents de contacte i l'alteracio

de la melatonina. L'absencia d'un mecanisme biologic conegut i la manca de reproductibilitat en

animals d'experimentacio impedeixen que l'associacio entre la REM-FEB i la LA infantil es

consideri causal. Actualment no hi ha dades estadisticament significatives per associar aquesta

exposicio amb tumors del sistema nervios central i altres patologies fetals i infantils.

Conclusions. La REM-FEB constitueix un contaminant ambiental fisic omnipresent en els paisos

industrialitzats. La poblacio pediatrica es especialment vulnerable a exposicions croniques a la

REM-FEB, considerades com segures per als adults. L'exposicio residencial a camps magnetics

iguals o superiors a 0,4 ƒÊT, incrementa un 100% el risc a desenvolupar la infantil, respecte a

exposicions menors a 0,1 ƒÊT, amb resultats estadisticament significatius. Tot i no haver trobat un

mecanisme causal, l'aplicacio del principi de precaucio es fonamental per a protegir la salut infantil.

Paraules clau: Radiacio electromagnetica de frequencies extremadament baixes; Leucemia aguda;

Camps magnetics; Principi de precaucio.

Font: http://www.avaate.org/article.php3?id_article=1978

Back to content | Back to main menu