Síganos en Google+ Mi perfil de Google+

NO AL WIFI - Espai sense wifi

Go to content

Main menu:

NO AL WIFI

SOLUCIONS

Les raons d'aquesta petició són les següents:

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), a través de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), ha classificat el 31 de maig de 2011 les radiacions electromagnètiques de radiofreqüència com "possible cancerigen en humans (grup 2B)". Aquestes radiacions electromagnètiques són les que emeten dispositius com ara el wifi, els telèfons sense fil, els telèfons mòbils o les antenes de telefonia mòbil.
L'Assemblea del Consell d'Europa ha aprovat el 27 de maig del 2011 una resolució instant als governs europeus a adoptar immediatament les mesures necessàries i oportunes per reduir l'exposició dels ciutadans a tota mena de radiacions electromagnètiques.
El Parlament Europeu, en les seves resolucions de 4 de setembre de 2008 i de 2 d'abril de 2009, assenyala la necessitat de protegir especialment als nens de qualsevol exposició innecessària a les radiofreqüències "considerant que la tecnologia dels dispositius sense fil (telèfon mòbil, wifi, wimax, bluetooth, telèfon de base fixa DECT) emet radiacions electromagnètiques que poden produir efectes adversos per a la salut humana ".
L'Agència Europea de Medi Ambient (EEA) ha confirmat que "les radiacions de microones poden provocar malalties com ara leucèmia infantil, tumors cerebrals, càncer de mama, alteracions en el sistema nerviós, canvis en les funcions cerebrals i danys en el sistema immunitari" .
Centenars de científics d'universitats de tot el món, entre els quals hi ha el Dr Robert O. Becker, nominat dues vegades per al premi Nobel, el professor Dennis Henshaw, professor d'efectes de la radiació en humans a la Universitat de Bristol, el Dr Olle Johansson, del Departament de Neurociències de l'Institut Karolinska d'Estocolm, la Dra Magda Havas , del Departament d'Estudis Ambientals de la Universitat de Trent, Canadà, i Ian Gibson, ex degà de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat d'East Anglia, confirmen que els efectes del wifi poden donar lloc a dificultats d'atenció, hiperactivitat, problemes d'aprenentatge, ansietat, depressió, leucèmia o tumors cerebrals, entre altres efectes. Com a resultat d'aquests estudis científics independents, el wifi està sent retirat d'escoles, hospitals, biblioteques i altres institucions públiques en països com Anglaterra, França, Alemanya, Canadà, Àustria o Suïssa.
La llei actual que regula les emissions dels camps electromagnètics a Espanya situa els límits màxims permesos en 1.000 microwatios/cm2, un nivell que supera en diversos centenars de milers de vegades els nivells recomanats per investigadors independents. Els científics que van elaborar l'Informe BioInitiative, un dels informes que recull més literatura científica independent sobre els efectes dels camps electromagnètics en els éssers vius, coincidien amb els límits proposats en la Resolució de Londres en què es recomanaven límits màxim d'exposició de 0,1 microW/cm2 per a exteriors i 0,01 per a interiors, i aconsellaven baixar aquests nivells fins als 0,001 microwatios/cm2 en exteriors i els 0,0001 en interiors per a la correcta protecció de la població més vulnerable (electrosensibles, dones embarassades, nens, ancians i malalts). La raó per la qual aquesta regulació és òbviament obsoleta i no protegeix la població de les radiacions electromagnètiques és perquè dihca regulació es basa en una recomanació del ICNIRP (Comissió Internacional per a la protecció de les radiacions no ionitzants) de l'any 1999 que es va dissenyar per la protecció puntual de certs individus exposats puntualment a aquestes radiacions. Les diferències que no es contemplen en l'actual llei són 3 fonamentals:

No es contemplen exposicions de més de sis minuts.
No es contempla exposicions sobre població més vulnerable (nens, dones, ancians i malalts).
No es contemplen els efectes no-tèrmics d'aquestes exposicions.
(La recomanació del ICNIRP només contemplava efectes tèrmics en homes exposats a un temps màxims de 6 minuts)
Els nens són més vulnerables a aquest tipus de tòxic de caràcter físic atès que el seu cervell està en formació i els seus sistemes encara no s'han desenvolupat. Segons la Convenció Internacional sobre els Drets del Nen de 1989, els nens i nenes tenen dret a viure amb salut i benestar, dret a tenir una protecció especial per poder desenvolupar-se, i dret a ser els primers a rebre protecció i auxili.
Existeixen solucions

Tots els símptomes i patologies derivats de la utilització de la tecnologia wifi poden evitar de forma molt senzilla, ja que existeixen alternatives per connectar-se a internet que no produeixen radiacions, que no suposen cap amenaça per a la salut, i que a més ofereixen una connectivitat molt més ràpida, segura i eficaç. La solució més senzilla: instal · lar internet a través de cablejat estructurat.

El wifi a les escoles no és més que una part del gran problema que suposa avui en dia la contaminació electromagnètica procedent de fonts com antenes de telefonia, mòbils, telèfons sense fil, radars, transformadors urbans i línies d'alta tensió. Aquestes fonts també poden trobar-se en les proximitats dels col · legis, però qualsevol ciutadà en qualsevol lloc es pot veure exposat a aquest tipus de riscos per a la salut. De fet, avui en dia hi ha instal · lacions wifi en hospitals, biblioteques, botigues, autobusos, metro, quioscos de premsa, carrers i places, etc., Produint un efecte similar al que es va donar amb el fumador passiu en el cas del tabac.

Firmar la per traure el wifi curs 2011-2012
http://www.escuelasinwifi.org/peticion.html

Back to content | Back to main menu